Životopis

Osobné údaje:

Meno: Viliam
Priezvisko: Baňák
Titul: Ing.
Dátum narodenia: 29.05.1954, Lukovištia, okr. Rimavská Sobota
Národnosť: slovenská
Trvalé bydlisko: Jedľová 863/25, 960 01 ZVOLEN
Stav: ženatý
Najvyššie dosiahnuté vzdelanie: vysokoškolské druhého stupňa

1960 – 1969 ZDŠ v Lukovištia, okr. Rimavská Sobota
1969 - 1973 Stredná poľnohospodárska technická škola, Rimavská Sobota, odbor: mechanizátor poľnohospodárskej výroby
1973 – 1974 Robotník – Prevádzkový strojný údržbár, Pivovar, Rimavská Sobota.
1974 – 1978 Vysoká vojenská škola pozemného vojska, Vyškov na Morave, odbor: Prevádzka a opravy tankovej a automobilovej techniky
1978 - 1991 Služba v ČSĽA v rôznych technických, logistických funkciách vo vojenských útvaroch vtedajšieho Západného vojenského okruhu v južných Čechách (Týn nad Vltavou, Tábor) u tankových plukov pôsobil som na funkciách zástupca veliteľa tankového práporu, zástupca technika pluku v T. n Vltavou, vo funkcii Náčelníka tankovej a automobilovej tankového pluku v Tábore, tu sme zabezpečili prezbrojenie z typu tanku T – 55A na tanky T – 72 a na Morave v Rajhrade u Brna po redizlokácii veliteľstva Uherské Hradište, ako zástupca veliteľa Frontovej tylovej základne pre výzbroj, kde som získal hodnosť podplukovník.

V rokoch 1995 až do r. 2002 som konal protikorupčne proti rozkrádaniu majetku v armáde SR a proti zneužívaniu funkcií u Leteckej základni Sliač. Korupčné konanie mojich nadriadených na môj podnet riešil minister obrany, inšpekcia MO, polícia, prokuratúra BB a GP Bratislava. Čelil som ohrozeniu vlastného života.

V r. 2001 a 2002 mojím pričinením a mojim návrhom bolo zabezpečené sprevádzkovanie bojových stíhacích viacúčelových lietadiel MIG – 29, s navrhnutou koncepciou s víziou až do r. 2016, čím bola a je zabezpečená ochrana vzdušného priestoru SR ešte aj dnes v r. 2017 a MIG 29 je pýchou Slovenskej republiky. Moju koncepciu po odmietnutí generalitov osobne prijal prezident Schuster dňa 16.1.2002 a následne prezident Putin v marci r. 2002, technka bola sprevádzkovaná z deblokačného dlhu a ruskými špecialistami.

Doterajšia prax:

2003 až do dnešného dňa r. 2017 Marketingové práce na domácom a zahraničnom trhu, obchod na komoditnom trhu, v strojárenskej a obchodnej činnosti v  spoločnosti ARM TRADE s.r.o., ZVOLEN. Znalosť produkcie strojárskych podnikov v SR a z časti stratégie zbrojárskeho priemyslu, znalosť poľnohospodárskej výroby.

Od 1. 10. 2003 – poberateľ výsluhového dôchodku.

1991 - 2003 podieľanie sa na budovaní leteckej základne Sliač ako náčelník oddelenia služieb technického zabezpečenia v hodnosti podplukovník, na delimitácii vojenskej techniky a materiálu v rámci delenia ČSFR.

Počítačové znalosti:

MS Windows, Microsoft Office, Internet na úrovni používateľ, absolvent Univerzity 3. veku na TU Zvolen v odbore počítače

Vodičský preukaz: skupiny A, B, C, E, T a bojové vozidlá.

Sledujem dianie v našej spoločnosti i vo svete, v armádach, v priemyselnej oblasti, vývoj automobilizmu a iné.

Jazykové znalosti: ruština – pokročilý, angličtina – základy

Som ženatý, manželka Ľudmila je Ing. absolventka VŠE Fakulty riadenia Bratislava. Mám dve deti s ukončeným vysokoškolským vzdelaním syn Ing. Rastislav absolvent LF TU Košice, dcéra Bc. Manager, Mgr. Art. Tatiana absolventka FA STU Bratislava. Pracujú v Bratislave.

Záujmová činnosť v mladosti futbal, hokej, vytrvalostný beh, plávanie, šach. V súčasnosti šach, plávanie, chôdza lesom a posilňovanie v lese, sledovanie politiky, štúdium na Univerzite 3. veku na TU vo Zvolene – odbory: Právo ako ho nepoznáte, ruský jazyk pre mierne pokročilých, počítačový kurz.

Stranícka angažovanosť - radový člen KSČ v rokoch 1981 až 1989.

V r. 2011 podiel na zakladaní strany ,,Právo a spravodlivosť “, pred ustanovujúcim zjazdom som odmietol členstvo z dôvodu nečestného konania čelných predstaviteľov strany. 

Počas protestov Gorila som vystupoval na námestiach v B. Bystrici a v Bratislave.

Po voľbách r. 2012 som dal niekoľko návrhov pre stranu Smer, do vládneho programu v oblasti poľnohospodárstva a Rómsku otázku. 

Následne od r. 2012, som sa venoval ,,Priamej demokracii“, s jej sympatizantmi som sa zúčastnil na niekoľkých protestoch v Bratislave, som jeden zo zakladateľov Občianskeho snemu v Bratislave 18. novembra 2013. 

Vo Zvolene 18.1.2014 som zorganizoval koordinačné celoslovenské stretnutie za Priamu demokraciu, ktorého sa zúčastnilo 75 účastníkov. Na stretnutí som pochopil, že zatiaľ nie je možné na Slovensku uplatňovať Priamu demokraciu, prinášala by do spoločnosti anarchiu a chaos, a preto som sa začal venovať Polopriamej demokracii.

Aktuálne som celoslovenským koordinátorom Občianskeho združenia Pán Občan. Kde som navrhol Novú Občiansku spoločnosť pre každého a zmena štruktúry orgánoch štátu a v samospráve.

V OZ – Pán Občan presadzujeme zvyšovanie životnej úrovne a integrácie Rómskeho obyvateľstva SR, prostredníctvom programu OZ Pán Občan. Presadzujem Baťov etický kódex podnikateľa a s časti Baťov ekonomický hospodársky systém s využitím moderných prvkov riadenia a MOTIVÁCIE človeka. Podieľame sa na zastavení nelegálnej imigrácie ľudí z tretích krajín, na vzniku a presadzovaní emigračnej politiky, riešime to vo výzve za celosvetový MIER.

OZ – PO má záujem tvoriť a vnášať prvky polopriamej demokracie do legislatívy SR v oblastiach Sloboda – kultúrno - duchovná rovina, Rovnosť – politicko – právna rovina, Bratstvo v ekonomickom živote. 

Budeme presadzovať myšlienky ,, Udržateľného rozvoja človeka na planéte ZEM“, s podielom na MIERI v Slovenskej republike a v zahraničí, pre zabezpečenie Šťastia človeka – väčšiny ľudí, sme proti presadzovaniu jednoznačného blahobytu človeka, ktorý je na úkor väčšiny ľudí a je na úkor budúcich pokolení.

Registrovaný som vo Zväze vojakov, klub Zvolen, výboru klubu som predložil v r. 2015,, Výzvu za mier a vznik OS OSN. Ďalej som ju predložil p. prezidentovi Andrejovi Kiskovi a predsedovi vlády Róbertovi Ficovi, prezidentovi Zemanovi ČR.

Týmto vyhlasujem, že všetky uvedené informácie sú pravdivé a som bezúhonný.

Ing. Viliam Baňák, pplk. v.v. v. r.